Hội nghị thành viên kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia - Peering & DNS
Tp. Nha Trang, 23/8/2019

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI NGHỊ VNIX-NOG 2019

Chủ đề: “Peering & DNS”

Thời gian: Ngày 23/8/2019

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Nha Trang

32-34 Trần Phú, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thời gian

Chủ đề

Tên tổ chức

08:00 - 08:30 Đăng ký  Trung tâm Internet Việt Nam
08:30 - 08:35 Khai mạc hội nghị Trung tâm Internet Việt Nam
Phiên 1: Peering and Transit
08:35 - 09:00 - Đổi mới VNIX, phát triển  Internet tại Việt Nam
- Cập nhật VNIX
Trung tâm Internet Việt Nam
09:00 - 09:25 KISA và cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hàn Quốc Ông Seok-hwan Kim, Chủ tịch Cơ quan quản lý Internet & An toàn mạng Hàn Quốc
09:25 - 09:50 Vấn đề an toàn an ninh trong định tuyến

Ông George Michaelson

Trung tâm thông tin mạng Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC)

09:50 - 10:15 MANRS và câu chuyện phát triển IXP

Ông Adrian Wan

Outreach Manager, Tổ chức Internet toàn cầu (ISOC) 

10:15 - 10:30 Tiệc trà
10:30 - 11:20 Mô hình quản lý Trạm trung chuyển lưu lượng Internet (IXP) tại Nhật Bản 

Ông Hiroki Kawabata

Trưởng phòng quản lý địa chỉ Internet, Trung tâm thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

Toàn cảnh Peering tại Nhật Bản và dịch vụ của JPNAP

Ông Shingo Matsumoto

Phó trưởng phòng quản lý vận hành, thiết kế mạng lưới IX, Japan Network Access Point (JPNAP) 

Mạng lưới kết nối tại JPIX

Ông Mawatari Masataka

Kỹ sư, Japan Internet Exchagne Co. Ltd (JPIX)

Toàn cảnh Peering tại Nhật Bản và các dịch vụ IXP

Ông Michikazu Fukuchi

Phó chủ tịch & Giám đốc điều hành, BBIX 

11:20 - 11:40 Kết nối với IPTP  Ông Vladimir Kangin

CEO, Co-founder IPTP Networks

Phiên 2: Personal Peering
11:40 - 12:45 Các thành viên kết nối, tổ chức giới thiệu về hệ thống kỹ thuật, kết nối peering của đơn vị mình (hồ sơ thông tin kết nối các đơn vị, tổ chức)  
12:45 - 13:30 Nghỉ trưa
Phiên 3: Internet, DNS Operation & New Technologies 
13:30 - 13:50 Anycast DNS và chuyển hướng tấn công DDoS cho DNS tại VNPT

Ông Vũ Xuân Nhàn

Kỹ sư VNPT-NET

13:50 - 14:10 Chiến lược phục hồi mạng của DNS .kr

Ông Joonhyung Lim

Cơ quan quản lý Internet & An toàn mạng Hàn Quốc

14:10 - 14:30

Kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống DNS .RU

Ông Mikhail Anisimov

Trưởng phòng hợp tác quốc tế, Trung tâm điều phối tên miền .RU

14:30 - 14:55

Sử dụng Python trong vận hành mạng lưới

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Kỹ sư FPT Telecom

14:55 - 15:20 An toàn Internet với hệ thống tường lửa DNS

Ông Allan Watanabe, Giám đốc điều hành, PIPELINE Security

15:20 - 15:35 Tiệc trà
15:35 - 15:55

Một số vấn đề kỹ thuật DNS và xây dựng cộng đồng DNS tại Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Trí

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt Nam

15:55 - 16:15 Chuyển hướng tấn công DNS trên hạ tầng VNIX

Ông Nguyễn Minh Hải

Kỹ sư Phòng Kỹ thuật mạng, Trung tâm Internet Việt Nam CN Hồ Chí Minh

16:15 - 16:35 Nguyên lý hệ thống giảm thiểu tấn công DDoS dựa trên lưu lượng trong mạng Viettel

Ông Diệp Thanh Nguyên

Phụ trách quản lý hệ thống máy chủ, hệ thống mạng Viettel

16:35 - 17:00 Điều khiển lưu lượng DNS sử dụng vDNS

Ông Trần Thanh Vũ

Kỹ sư hệ thống, Vinadata

17:00 - 20:30 Bế mạc/Photo session/Tiệc tối giao lưu Trung tâm Internet Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

18 Nguyễn Du, Hà Nội

info@vnnic.vn

+84-24-35564944

+84-24-37821462